AMG Motors Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 37
84-230 Rumia
 
KRS: 0000683786
NIP: 588 242 94 16
REGON: 367604110

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.06.2017. [GD.VIII NS-REJ.KRS/16530/17/923]
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN.
Lokalizacja serwisu

ul. Kuśnierska 12D
81-162 Gdynia
+48 58 625 27 13
designed & powered by: cloudsofthouse.com